here are the ipv4 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 sum
r1#show ipv4 bgp 1 sum
 |~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | as | afis | ready | neighbor | uptime  |
 |----|------|-------|----------|----------|
 | 2 | vpls | true | 2.2.2.2 | 00:00:12 |
 |____|______|_______|__________|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 sum
r1#show ipv6 bgp 1 sum
 |~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | as | afis | ready | neighbor | uptime  |
 |----|------|-------|----------|----------|
 | 2 | vpls | true | 4321::2 | 00:00:12 |
 |____|______|_______|__________|__________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 vpls dat
r1#show ipv4 bgp 1 vpls dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix    | hop   | metric   | aspath |
 |---------------|---------|------------|--------|
 | 1:1::/128 1:1 | null  | 0/0/0/0  |    |
 | 2:1::/128 1:1 | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 1:1::/128 1:3 | null  | 0/0/0/0  |    |
 | 2:1::/128 1:3 | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2   |
 |_______________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 vpls dat
r1#show ipv6 bgp 1 vpls dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix    | hop   | metric   | aspath |
 |---------------|---------|------------|--------|
 | 1:1::/128 1:2 | null  | 0/0/0/0  |    |
 | 2:1::/128 1:2 | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 1:1::/128 1:4 | null  | 0/0/0/0  |    |
 | 2:1::/128 1:4 | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2   |
 |_______________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here are the ipv4 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv4 route v1
r1#show ipv4 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix   | metric | iface   | hop   | time   |
 |-----|------------|--------|-----------|---------|----------|
 | C  | 1.1.1.0/30 | 0/0  | ethernet1 | null  | 00:00:21 |
 | LOC | 1.1.1.1/32 | 0/1  | ethernet1 | null  | 00:00:21 |
 | C  | 2.2.2.1/32 | 0/0  | loopback0 | null  | 00:00:21 |
 | S  | 2.2.2.2/32 | 1/0  | ethernet1 | 1.1.1.2 | 00:00:21 |
 | C  | 3.3.3.0/30 | 0/0  | bvi1   | null  | 00:00:21 |
 | LOC | 3.3.3.1/32 | 0/1  | bvi1   | null  | 00:00:21 |
 | C  | 4.4.4.0/30 | 0/0  | bvi4   | null  | 00:00:21 |
 | LOC | 4.4.4.1/32 | 0/1  | bvi4   | null  | 00:00:21 |
 |_____|____________|________|___________|_________|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv6 route v1
r1#show ipv6 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix    | metric | iface   | hop    | time   |
 |-----|---------------|--------|-----------|-----------|----------|
 | C  | 1234:1::/32  | 0/0  | ethernet1 | null   | 00:00:21 |
 | LOC | 1234:1::1/128 | 0/1  | ethernet1 | null   | 00:00:21 |
 | C  | 3333::/16   | 0/0  | bvi3   | null   | 00:00:21 |
 | LOC | 3333::1/128  | 0/1  | bvi3   | null   | 00:00:21 |
 | C  | 4321::1/128  | 0/0  | loopback0 | null   | 00:00:21 |
 | S  | 4321::2/128  | 1/0  | ethernet1 | 1234:1::2 | 00:00:21 |
 | C  | 4444::/16   | 0/0  | bvi2   | null   | 00:00:21 |
 | LOC | 4444::1/128  | 0/1  | bvi2   | null   | 00:00:21 |
 |_____|_______________|________|___________|___________|__________|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 1
r1#show bridge 1
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | state  | tx  | rx  | drop |
 |------------------|---------|------|------|------|
 | vpls 2.2.2.2 1:1 | forward | 1252 | 1420 | 0  |
 |__________________|_________|______|______|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|------|------|------|
 | 0044.1279.5476 | vpls 2.2.2.2 1:1 | 00:00:02 | 1222 | 1252 | 0  |
 | 0056.6b4e.6a54 | bvi       | 00:00:02 | 1252 | 1432 | 0  |
 |________________|__________________|__________|______|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 2
r1#show bridge 2
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | state  | tx  | rx  | drop |
 |------------------|---------|------|------|------|
 | vpls 4321::2 1:1 | forward | 1744 | 1810 | 0  |
 |__________________|_________|______|______|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|------|------|------|
 | 005a.565b.0773 | vpls 4321::2 1:1 | 00:00:02 | 1596 | 1630 | 0  |
 | 0076.3415.5f61 | bvi       | 00:00:02 | 1482 | 1924 | 0  |
 |________________|__________________|__________|______|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 3
r1#show bridge 3
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | state  | tx  | rx  | drop |
 |------------------|---------|------|------|------|
 | vpls 2.2.2.2 1:2 | forward | 1744 | 1810 | 0  |
 |__________________|_________|______|______|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|------|------|------|
 | 004c.447b.6564 | bvi       | 00:00:02 | 1482 | 1924 | 0  |
 | 007d.2b01.0579 | vpls 2.2.2.2 1:2 | 00:00:02 | 1596 | 1630 | 0  |
 |________________|__________________|__________|______|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 4
r1#show bridge 4
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | state  | tx  | rx  | drop |
 |------------------|---------|------|------|------|
 | vpls 4321::2 1:2 | forward | 1346 | 1526 | 0  |
 |__________________|_________|______|______|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|------|------|------|
 | 0075.375e.1532 | vpls 4321::2 1:2 | 00:00:02 | 1316 | 1346 | 0  |
 | 007c.6c1a.2a4c | bvi       | 00:00:02 | 1346 | 1346 | 0  |
 |________________|__________________|__________|______|______|______|
r1#
r1#