here are the ipv4 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 sum
r1#show ipv4 bgp 1 sum
 |~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | as | learn | done | ready | neighbor | uptime  |
 |----|-------|------|-------|----------|----------|
 | 2 | 2   | 4  | true | 2.2.2.2 | 00:00:13 |
 |____|_______|______|_______|__________|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 sum
r1#show ipv6 bgp 1 sum
 |~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | as | learn | done | ready | neighbor | uptime  |
 |----|-------|------|-------|----------|----------|
 | 2 | 2   | 4  | true | 4321::2 | 00:00:14 |
 |____|_______|______|_______|__________|__________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 evpn dat
r1#show ipv4 bgp 1 evpn dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix     | hop   | metric   | aspath |
 |----------------|---------|------------|--------|
 | 100::65#:: 1:1 | 2.2.2.1 | 0/0/0/0  |    |
 | 100::66#:: 1:3 | 2.2.2.1 | 0/0/0/0  |    |
 | 100::65#:: 2:1 | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 100::66#:: 2:3 | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2   |
 |________________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 evpn dat
r1#show ipv6 bgp 1 evpn dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix     | hop   | metric   | aspath |
 |----------------|---------|------------|--------|
 | 100::65#:: 1:2 | 4321::1 | 0/0/0/0  |    |
 | 100::66#:: 1:4 | 4321::1 | 0/0/0/0  |    |
 | 100::65#:: 2:2 | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 100::66#:: 2:4 | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2   |
 |________________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here are the ipv4 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv4 route v1
r1#show ipv4 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix   | metric | iface   | hop   | time   |
 |-----|------------|--------|-----------|---------|----------|
 | C  | 1.1.1.0/30 | 0/0  | ethernet1 | null  | 00:00:18 |
 | LOC | 1.1.1.1/32 | 0/1  | ethernet1 | null  | 00:00:18 |
 | C  | 2.2.2.1/32 | 0/0  | loopback0 | null  | 00:00:18 |
 | S  | 2.2.2.2/32 | 1/0  | ethernet1 | 1.1.1.2 | 00:00:18 |
 | C  | 3.3.3.0/30 | 0/0  | bvi1   | null  | 00:00:18 |
 | LOC | 3.3.3.1/32 | 0/1  | bvi1   | null  | 00:00:18 |
 | C  | 4.4.4.0/30 | 0/0  | bvi4   | null  | 00:00:18 |
 | LOC | 4.4.4.1/32 | 0/1  | bvi4   | null  | 00:00:18 |
 |_____|____________|________|___________|_________|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv6 route v1
r1#show ipv6 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix    | metric | iface   | hop    | time   |
 |-----|---------------|--------|-----------|-----------|----------|
 | C  | 1234:1::/32  | 0/0  | ethernet1 | null   | 00:00:16 |
 | LOC | 1234:1::1/128 | 0/1  | ethernet1 | null   | 00:00:16 |
 | C  | 3333::/16   | 0/0  | bvi3   | null   | 00:00:16 |
 | LOC | 3333::1/128  | 0/1  | bvi3   | null   | 00:00:16 |
 | C  | 4321::1/128  | 0/0  | loopback0 | null   | 00:00:16 |
 | S  | 4321::2/128  | 1/0  | ethernet1 | 1234:1::2 | 00:00:16 |
 | C  | 4444::/16   | 0/0  | bvi2   | null   | 00:00:16 |
 | LOC | 4444::1/128  | 0/1  | bvi2   | null   | 00:00:16 |
 |_____|_______________|________|___________|___________|__________|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 1
r1#show bridge 1
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | forward | physical | tx | rx | drop |
 |------------------|---------|----------|-----|-----|------|
 | bvi       | true  | true   | 0  | 0  | 0  |
 | evpn 2.2.2.2 101 | true  | false  | 822 | 822 | 0  |
 |__________________|_________|__________|_____|_____|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|-----|------|------|
 | 005e.0148.7c6a | evpn 2.2.2.2 101 | 00:00:02 | 792 | 822 | 0  |
 | 0060.3206.3e78 | bvi       | 00:00:02 | 822 | 1182 | 0  |
 |________________|__________________|__________|_____|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 2
r1#show bridge 2
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | forward | physical | tx  | rx  | drop |
 |------------------|---------|----------|------|------|------|
 | bvi       | true  | true   | 0  | 0  | 0  |
 | evpn 4321::2 101 | true  | false  | 1072 | 1006 | 0  |
 |__________________|_________|__________|______|______|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|-----|------|------|
 | 0026.3c27.515f | bvi       | 00:00:02 | 932 | 1326 | 0  |
 | 004a.3f63.2644 | evpn 4321::2 101 | 00:00:02 | 998 | 1006 | 0  |
 |________________|__________________|__________|_____|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 3
r1#show bridge 3
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | forward | physical | tx  | rx  | drop |
 |------------------|---------|----------|------|------|------|
 | bvi       | true  | true   | 0  | 0  | 0  |
 | evpn 2.2.2.2 102 | true  | false  | 1072 | 1006 | 0  |
 |__________________|_________|__________|______|______|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|-----|------|------|
 | 0018.4745.221d | bvi       | 00:00:02 | 932 | 1326 | 0  |
 | 0019.6473.413a | evpn 2.2.2.2 102 | 00:00:02 | 998 | 1006 | 0  |
 |________________|__________________|__________|_____|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 4
r1#show bridge 4
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | forward | physical | tx | rx | drop |
 |------------------|---------|----------|-----|-----|------|
 | bvi       | true  | true   | 0  | 0  | 0  |
 | evpn 4321::2 102 | true  | false  | 954 | 954 | 0  |
 |__________________|_________|__________|_____|_____|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx | rx | drop |
 |----------------|------------------|----------|-----|-----|------|
 | 0037.4352.2336 | evpn 4321::2 102 | 00:00:02 | 924 | 954 | 0  |
 | 0050.7e59.1425 | bvi       | 00:00:02 | 954 | 954 | 0  |
 |________________|__________________|__________|_____|_____|______|
r1#
r1#